Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

Green Digital Library

Green Digital Library

ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Greeen Digital Library)  เป็นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเว็บไซต์และระบบโมบายแอปพลิเคชั่น ทั้งระบบ ios และ Android เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รับข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และการสร้างการตระหนักรู้ในการรักษา และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

แกลเลอรี่