Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความเข้าใจในการให้บริการของหน่วยงาน

เพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริการของภาครัฐ ดังนั้น ท่านในฐานะผู้รับการบริการจากภาครัฐมีความเข้าใจในบทบาทของหน่วยงาน และการให้บริการอย่างไร

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1