Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเครือข่าย ทสม. จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และศึกษาดูงานสถานที่จัดเตรียมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพของเครือข่าย ทสม. อำเภอเมืองอ่างทอง โดยมี ทสม. เข้าร่วม จำนวน 138 คน 

แกลเลอรี่