Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

Angthong Big Cleaning Day

Angthong Big Cleaning Day

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จัดกิจจกรรม "จิตอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง" (Angthong Big Cleaning Day) ณ บริเวณวัดอัมพวัน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมประชาชนจิตอาสา และเครือข่าย ทสม. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ บริเวณวัดอัมพวันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยรุนแรง และมีปัญหาน้ำเน่าเสียอันเกิดจากน้ำท่วมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาแก้ไข โดยนำน้ำหมักจุลินทรีย์ไปรดราดเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น และเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดแนวทางที่จะฟื้นฟูสสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวให้ฟื้นคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ จึงนำมาสู่การจัดกิจจกรรม "จิตอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง" (Angthong Big Cleaning Day) ดังกล่าวในที่สุด

 

 

 

แกลเลอรี่