Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

ปกท.ทส.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ่างทอง

ปกท.ทส.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ่างทอง

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภายหลังน้ำลด รวมถึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยได้มอบสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด ถุงยังชีพ น้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) สำหรับบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำท่วมขัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. จังหวัดอ่างทอง ซึ่งพื้นที่ตำบลโผงเผง หมู่ที่ 1-8 ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 622 ครัวเรือน ล่าสุดสถานการณ์อยู่ในภาวะดีขึ้น โดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของคุณภาพน้ำนั้น มีการตรวจสอบ พบว่า มีค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  

อนึ่ง แม้ในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้น แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมมาตรการรับมือหลังน้ำลด เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป

แกลเลอรี่