Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

คณะผู้ตรวจราชการ ทส. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทอง

คณะผู้ตรวจราชการ ทส. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายเสริมยศ สมมั่น และนายสากล ฐินะกุล พร้อมคณะผู้ติดตาม เดินทางมายังจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมีนางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดระดับลงแล้ว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยินดีให้การสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง และให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองเป็นตัวแทนในการประสานงานกับจังหวัดอ่างทองต่อไป

ในการนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ลงพื้นที่วัดอัมพวัน ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสีย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ 

แกลเลอรี่