Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) นำน้ำดื่มบรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

แกลเลอรี่