Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิิทินตั้งโต๊ะเก่า

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิิทินตั้งโต๊ะเก่า

 ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำปฏิทินเก่าไปทำอักษรเบลล์สำหรับผู้การทางสายตา เพื่อส่งต่อให้ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันน้ี ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563