Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลตำบลโพสะจัดกิจกรรมปลูกไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลตำบลโพสะจัดกิจกรรมปลูกไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลตำบลโพสะจัดกิจกรรมปลูกไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการปลูก "ต้นเหลืองปรีดียาธร" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ และริมถนนสายอ่างทอง-อยุธยา จำนวนทั้งสิ้น 400 ต้น โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

แกลเลอรี่