Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 เม.ย. 63

ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติทุกแห่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 เม.ย. 63

ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีแหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ

15 เม.ย. 63

ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

27 มี.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

3 มี.ค. 63

กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

6 ม.ค. 63

รายงานประจำปี 2562 สนง.ทสจ.อ่างทอง

3 ม.ค. 63

กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

27 ธ.ค. 62

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 9 แห่ง และขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง

จำนวนทั้งหมด 53 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>